فرم سفارش جانمایی محدوده ملک

کارشناس رسمی دادگستری

این فرم جهت ارسال سفارش شما کاربران محترم در خصوص جانمایی محدوده پلاک ثبتی بر روی عکس هوایی یا نقشه ، به مدیریت سایت می باشد. پر کردن قسمت های ستاره دار الزامی می باشد.


عکس هوایی 2

سفارش عکس هوایی یا نقشه
ساخت تصاویر ارتوفتو عکس هوایی

هاست ایران
تهیه نقشه utm-توپوگرافی-تفکیک و افراز
سبد خرید
پیمایش به بالا