بدست آوردن مختصات جغرافیای و UTM زمین

کارشناس رسمی دادگستری

geodesy datums 1

1- مختصات جغرافیایی

مختصات جغرافیای شامل دو مولفه طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی می باشد .

1-1 طول جغرافیایی یک نقطه از زمین به زاویه بین نصفالنهار گذرنده از تصویر نقطه روی بیضوی مقایسه و نصفالنهار مبداء (گرینویچ) واقع در صفحه استوایی گفته میشود . تقسیم بندی آن طوری است که نصفالنهار گرینویچ بعنوان نصفالنهار مبدآء در نظر گرفته می شود و دایره مدرج زمین که 360 درجه می باشد به دو نیمکره شرقی و غربی تقسیم می شود که از نصف النهار مبدا (گرینویچ) 180 درجه به شرق نیمکره شرقی که با علامت E در انتهای مقدار زاویه نشان داده میشود و 180 درجه غرب نصف النهار مبداء نیمکره غربی گفته میشود و با علامت W در انتهای مقدار زاویه نشان داده میشود.

1-2 عرض جغرافیایی یک نقطه به زاویه بین خطی که از تصویر نقطه روی بیضوی مقایسه زمین و مرکز بیضوی مقایسه زمین عبور ، واقع در صفحه نصف النهار گذرنده از نقطه کفته می شود .درجه بندی عرض جغرافیای بدین صورت است که مدار استوا بعنوان مدار صفر درجه و از مدار استوا تا محور عمودی قطب شمال نیم کره شمالی گفته میشود که با علامت N در انتهای مقدار زاویه مشخص می گردد آن صفر تا نود درجه می باشد . برعکس زاویه بین مدار استوا و محور عمودی زمین در قطب جنوب نیمکره جنوبی گفته میشود و مقدار آن از صفر تا 90 درجه با علامت S در انتهای مقدار زاویه نشان داده میشود.

سفارش عکس هوایی و تهیه نقشه utm

مختصات یک منطقه از روی زمین به سیستم تصویر و بیضوی مقایسه نقشه بستگی دارد مختصات جغرافیایی همانطور که گفته شد مختصات کروی یک نقطه از زمین را نشان می دهد. و بر حسب زاویه نوشته می شود طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی بترتیب زاویه بین نصف النهار گذرنده از نقطه و نصف النهار گرینویچ در صفحه استوا را طول جغرافیایی و زاویه محور عود بر نقطه و صفحه استوا را عرض جغرافیایی می نامند هر دو بصورت کمان هستند و بر حسب زاویه .روش نشان دادن زاویه به دو صورت می تواند باشد یکی اعشاری و دومی درجه دقیقه و ثانیه.برعکس در سیستم مختصات کارتزین و دو بعدی utm مختصات با سه مولفه x,y, شماره زون منطقه نشان داده میشود.

geographic coordinates

2- مختصات UTM یک نقطه از زمین

مخصات یوتی ام UTM که مخفف عبارت Universal Transverse Mercator می باشد .یک سیستم مختصات کارتزین و دو بعدی می باشد که در این سیستم هر نقطه با سه مولفه X,Y,Zone در کل سطح زمین منحصر بفرد بوده و مشخص می گردد. در این سیستم مختصات مدار زمین به قاچهای 6 درجه تقسیم می شود که به این قاچها Zone گفته میشود و شماره گذاری این قاچها بدین گونه است که اولین قاچ که ااز نصف النهار گرینویچ تا نصف النهار 6 درجه زون 31 نامگذاری شده است و مقدار آن بسمت نیم کره شرقی بیشتر می شود.و نصفالنهار گذرنده از مرکز زون و تصویر مدار استوا بر روی استوانه افقی مماس شده برکره زمین بعنوان محور های مختصاتی این سیستم در نظر گرفته می شود. بجهت اینکه مقادیر X , Y منفی نباشند به عدد X مقدار 500000 و به عدد Y مقدار 1000000 اضافه می کنند که مختصات در سمت چپ زون و پایین مدار استوا مقدار منفی نداشته باشد.


با توجه به اینکه در این سیستم مختصات طول ها و مساحت ها با مقادیر واقعی آنها اختلاف زیادی ندارد و تغییر نمی کند از این سیستم مختصات برای تهیه نقشه هایی که ابعاد منطقه کمتر از 40 کیلومتر می باشد استفاده می کنند و عمده کاربرد آن تهیه نقشه های بزرگ مقیاس و نقشه های کاداستر می باشد.

چنانکه مختصات ملک یا زمین خود را ندارید می توانید با کلیک بر روی لینک پایین مختصات یو تی ام UTM و همچنین مختصات جغرافیایی هر نقطه را از روی وب اپلیکیشن تعبیه در لینک پایین مولفه های مختصات را استخراج نموده و کپی نمایید و یا با کلیک روی منوی دانلود در فرمت kml بصورت یک فایل دانلود نمایید.

UTM Zone cordinates system
IranZones in utm coordinate system
سفارش عکس هوایی یا نقشه
ساخت تصاویر ارتوفتو عکس هوایی

هاست ایران
تهیه نقشه utm-توپوگرافی-تفکیک و افراز

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا